Udruženje muzičkih/glazbenih
i baletnih pedagoga u Federaciji Bosne i Hercegovine

O NAMA

Udruženje muzičkih / glazbenih i baletnih pedagoga i umjetnika FBiH postoji već 22 godine. Godine 2001. dobiva sadašnji naziv, za vrijeme tadašnjeg predsjednika, a sada počasnog člana Udruženja, Dževada Šabanagića. Osnovna djelatnost Udruženja jeste organizovanje Internacionalnog seminara, koji se već dugi niz godina odvija u Dubrovniku i Federalnog takmičenja/natjecanja. Sadašnji predsjednik Udruženja je prof. mr. Sakib Lačević, koji je izabran 2017. godine.

Postani član i uključi se u rad Udruženja muzičkih / glazbenih i baletnih pedagoga u Federaciji Bosne i Hercegovine. Bilo bi nam veoma drago ukoliko biste se odlučili da postanete član. Članstvo u naše udruženje možete ostvariti putem online pristupnice u udruženje ili offline pristupnice u udruženje.
Organizacija

UMGBPFBiH je dobrovoljna, nevladina, nedobitna, strukovna organizacija u koju se udružuju pojedinci, muzičke i baletske škole FBiH, sa ciljem da se na načelima uzajamnosti i solidarnosti objedine zajednički ciljevi, potrebe i interesi u oblasti muzičkog i baletskog obrazovanja i vaspitanja.

Statut

UMGBPFBiH ima svojstvo pravnog lica sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom i svojim Statutom.

Predsjedništvo

U radu Predsjedništva udruženja s pravom odlučivanja ravnopravno učestvuju svi njegovi članovi.

TAKMIČENJE / NATJECANJE

Sljedeće takmičenje će se održati u Bihaću od 14.04. do 17.04.2019 godine. Prijave u toku!

Lokacija: BIHAĆ

Trajanje: 14.04.2019 - 17.04.2019

Udruženje muzičkih / glazbenih i baletnih pedagoga u Federaciji Bosne i Hercegovine

Više od dvadeset dvije godina Udruženje muzičkih/glazbenih i baletnih pedagoga djeluje na unapređivanju i poboljšavanju stručnog znanja i stalnom usavršavanju članova.

GALERIJA

Upoznajte nas kroz našu foto-galeriju

www.umgbp.ba

Nastojimo pomoći u afirmisanju nastajućih mladih talenata te motiviranju što više mladih da se bave klasičnom muzikom.

APLICIRANJE ZA TAKMIČENJE / NATJECANJE

U toku su prijave za 22. Otvoreno Federalno takmičenje/natjecanje učenika i studenada muzike/glazbe. Takmičenje/natjecanje će se održati u Bihaću, od 14. do 17.aprila/travnja 2019. godine.
PRIJAVITE SE ZA TAKMIČENJE
Napomena: Klikom na prijavu otvara se novi prozor / pop-up - elektronski formular

Udruženje muzičkih / glazbenih i baletnih pedagoga u Federaciji Bosne i Hercegovine

www.umgbp.ba

SEMINARI

Informacije o prethodnom i budućim seminarima

Dubrovnik

14.01.2019 - 19.01.2019. /Učesnici/


Klavir: Dragomir Bratić i Jokut Mihailović, Srbija
Violina: Janez Podlesek, Slovenija
Viola: Maja Rome, Slovenija
Violončelo: Milan Hudnik, Slovenija
Flauta: Matej Grahek, Slovenija
Klarinet: Jože Kotar, Slovenija
Truba: Marin Zokić, Hrvatska
Horna: Jože Rošer, Slovenija
Saksofon: Tomislav Žužak, Hrvatska
Gitara: Đani Šehu, Bosna i Hercegovina
Harmonika: Borut Zagoranski, Hrvatska
Solo pjevanje: Vedrana Šimić, Bosna i Hercegovina
Solfeggio i teorija muzike: Senad Kazić i Admir Kustura , Bosna i Hercegovina
"Savremeni izazovi muzičke pedagogije": Valida–Akšamija Tvrtković, Merima Čaušević Purić i Selma Porobić, Bosna i Hercegovina
Sljedeći seminar ...

Datum /Učesnici/

Sljedeći seminar ...

Datum /Učesnici/

PRONAĐITE NAS NA MAPI

KONTAKT INFORMACIJE

Udruženje muzičkih / glazbenih i baletnih pedagoga i umjetnika u Federaciji Bosne i Hercegovine
ID broj: 4200347340000
Transakcijski račun: 1610-0000-0612-0032 otvoren kod Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo

Adresa: Josipa Štadlera broj 1/II, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 200 299
FAX: +387 33 444 896
Mobitel: +387 61 172 167

E-mail: Klikom ovdje pošaljite e-mail
E-mail: Klikom ovdje pošaljite e-mail
Ove e-mail adrese elektronske pošte su nevidljive jer je zaštićena od spambotova.