Udruženje muzičkih/glazbenih i baletnih pedagoga u FBiH
Udruženje muzičkih/glazbenih i baletnih pedagoga u FBiH
Udruženje muzičkih/glazbenih i baletnih pedagoga u FBiH

u skladu sa svojom osnovnom zadaćom

Podstiče i zalaže se

za razvoj i unapređenje muzičke/glazbene i baletne pedagogije.

Podstiče i zalaže se

za razvoj i unapređenje muzičkog/glazbenog školstva.

Podstiče i zalaže se

za razvoj i unapređenje koncertnih djelatnosti i kulture uopšte.

0 +

Kontinuiranih godina rada
i djelovanja su iza nas

0 +

Organiziranih takmičenja/natjecanja
i seminara širom FBiH

0 +

Uspješno organiziranih i realiziranih
koncertnih programa
ZAVRŠNI KONCERT UČESNIKA SEMINARA (VIDEO)

Seminar je održan u periodu od 4. - 7. januara/siječnja 2024. godine u prostorijama OMŠ "Mladen Pozajić", Srednje muzičke škole Sarajevo i Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu  za  instrumente: klavir, violina, violončelo, flauta, klarinet, harmonika, gitara, solo pjevanje i balet. Učešće je uzelo preko  200  učenika, studenata i nastavnika muzike/glazbe.

XXVI Federalno takmičenje/natjecanje učenika i studenata muzike/glazbe

Sarajevo,  15.04. - 19.04.2024.

Posljednje objavljeno