Održan je Stručni aktiv profesora harmonike u Kantonu Sarajevo. Aktivu su prisustvovali profesorica Belma Šarančić-Nahodović sa Muzičke akademije Univerziteta u […]