Na poziv direktora Amsala Ganovića i NV-a OMŠ Ilidža Predsjednik UMGBPFBIH Mustafa Mujbegović prisustvovao je sjednici Nastavničkog vijeća OMŠ Ilidža. […]