Održan je Stručni aktiv flaute profesora u Kantonu Sarajevo. Aktivu su prisustvovali profesorica Mirna Mikota Dizdarević sa Muzičke akademije Univerziteta […]