Sastanak federalnih stručnih aktiva harmonike, gitare, flaute, klarineta, hora/zbora u Zenici. Aktivi su pored redovnih tema izvršili izbor voditelja aktiva na mandat od četiri godine.