Predavači: Suzana Ovčarić Raić, tema: “Igre i improvizacije kao metodička sredstva u nastavi početnih razreda solfeggia”; Mirjana Futač Homen, tema: […]