Udruženje muzičkih/glazbenih i baletnih pedagoga u FBiH
Udruženje muzičkih/glazbenih i baletnih pedagoga u FBiH
cropped-favicon.png

Pozivnica za članstvo

Pozivamo Vas da budete član Udruženja muzičkih/glazbenih i baletnih pedagoga u Federaciji Bosne i Hercegovine. Za to vam je potrebno da popunite i pošaljete pristupnicu [preuzmite PDF] sa naše web stranice umgbp.ba
Godišnja članarina iznosi 24 KM.

Uplate članarine možete vršiti na slijedeći način:

 1. Putem virmana ili elektronskog bankarstva na godišnjem nivou na račun Udruženja muzičkih/glazbenih i baletnih pedagoga u Federaciji Bosne i Hercegovine
  A. Svrha doznake: Godišnja članarina za (navedeni period)
  B. Primalac: Udruženja muzičkih/glazbenih i baletnih pedagoga u Federaciji Bosne i Hercegovine (Josipa Štadlera br.1 71000 Sarajevo)
  C. Iznos: 24,00 KM
  D. Račun primaoca Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo TRN broj: 1610000006120032
 2. Putem platne liste na mjesečnom nivou preko administrativne zabrane u računovodstvu obrazovne ustanove u kojoj radite
  A. Priložiti pristupnicu [preuzmite PDF] i izjavu [preuzmite PDF] o uplati članarine preko platne liste (2KM)

Pristupnicu možete preuzeti sa naše stranice, odštampati, popuniti i poslati ovjerenu na našu adresu poštom (Josipa Štadlere br.1, 71000 Sarajevo, Udruženje muzičkih/glazbenih i baletnih pedagoga u FBiH)