Glazbena škola “Katarina Kosača Kotromanić” iz Žepča u svojoj koncertnoj dvorani održala je svečani koncert povodom 26 godina postojanja i uspješnog rada. Na ovu svečanost ravnatelj škole Pero Zekić i pomočnica ravnatelja škole Kristina Džambo pozvali su i predsjednika UMGBPFBIH Mustafu Mujbegovića. Osim kvalitetnog muzičkog programa na koncertu su prezentovana dostignuća učenika i nastavnika škole u protekloj, do sada najuspješnijoj školskoj godini. Proglašeni su i najuspješniji nastavnici, a to su Katarina Perković i Filip Klarić, kojima je ravnatelj škole gospodin Pero Zekić dodijelio diplome. U razgovorima poslije koncerta sa općinskim dužnosnicima i upravom škole istaknut je ogroman potencijala glazbene škole i općina Žepče da u saradnji sa UMGBPFBIH u narednom periodu postanu značajan centar kulturno umjetničkih događanja na županijskom, federalnom i državnom nivou u smislu organizacije seminara, takmičenja i koncerata za eminente umjetnike iz Bosne i Hercegovine i inostranstva.