Udruženje muzičkih/glazbenih i baletnih pedagoga u FBiH
Udruženje muzičkih/glazbenih i baletnih pedagoga u FBiH

Skupština

Senad Kazić (Muzička akademija Univerziteta u Sarajev) - Biografija

Prof. dr. Senad Kazić je redovni profesor na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu za predmete Solfeggio Metodika nastave solfeggia. Na Muzičkoj akademiji djeluje od 2000. godine i prošao je kroz sva nastavna zvanja. Predavao je po pozivu na Muzičkoj akademiji Univerziteta Crne Gore na Cetinju. Održao je veći broj gostujućih predavanja, radionica i seminara u BiH, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Srbiji, i u drugim zemljama. Ostvario je uspješna mentorstva na svim ciklusima studija. Objavio je više knjiga, udžbenika, publikacija, naučnih radova, recenzija i dr. Član je programskih/ znanstvenih odbora više međunarodnih naučnih simpozija i časopisa, kao i recenzent za radove. Učesnik je međunarodnih simpozija i foruma, te naučnih i stručnih skupova. Bio je prodekan za nastavu i naučnoistraživački rad (2008–2016), te dekan Muzičke akademije u Sarajevu (2016–2020). Aktivni je član i jedan od osnivača Muzikološkog društva u FBiH gdje je bio dugogodišnji predsjednik (2005–2014). Također je član ICTM (Međunarodnog vijeća za tradicionalnu muziku) BiH od njegovog osnivanja. Dugogodišnji je član predsjedništva Društva za promicanje Funkcionalne muzičke pedagogije (Hrvatska). Senad Kazić je pedagoški angažman započeo 1984. godine kao nastavnik u Osnovnoj muzičkoj školi u Zenici (solfeggio, harmonika, klavir i školski orkestar), zatim kao nastavnik u Srednjoj muzičkoj školi u Zenici (1988–2007) (solfeggio, harmonika, harmonikaški i gudački orkestar, mješoviti hor), te Srednjoj glazbenoj školi Jakova Gotovca u Novom Travniku (2001–2005) (solfeggio, glazbeni oblici i metodika glazbene nastave). Kao stalni dirigent Kamernog simfonijskog orkestra i Mješovitog hora u Zenici održao je više od 70 cjelovečernjih koncerata i veći broj drugih nastupa (1993–2000). U istom periodu u okviru angažmana u Bosanskom narodnom pozorištu bio je autor muzike za više od 30 pozorišnih predstava. U Udruženju muzičkih/glazbenih i baletnih pedagoga FBiH aktivan je od 1988. godine, te je na republičkim/federalnim takmičenjima sa učenicima osvajao najviše nagrade u disciplinama harmonika, harmonikaški i gudački orkestar, i vokalna grupa. Član je stručnih žirija za različite discipline. U periodu 2000–2020. godine angažiran je 16 puta kao predavač na stručnim seminarima u organizaciji UMGBP FBiH u Dubrovniku. Bio je predsjednik stručnog aktiva nastavnika solfeggia (2001–2019). Od 2018. godine predsjednik je skupštine UMGBP FBiH.

Ivanka Vrhovac (Srednja glazbena škola Jakova Gotovca Novi Travnik) - Biografija

Ivanka Vrhovac, rođena 1972. god.u Kiseljaku, BiH. Osnovnu i Srednju muzičku školu završila u Sarajevu kao i muzičku akademiju u klasi profesorice Svetlane Člaidze te stekla zvanje akademskimuzičar pijanist – profesor. Kao profesor klavira radila je u Osnovnoj muzičkoj školi u Visokom, Osnovnoj glazbenoj školi Jakova Gotovca u Novom Travnik i Osnovnoj muzičkoj školi Travnik. Od 1999.god. radi u Srednjoj glazbenoj školi Jakova Gotovca Novi Travnik na mjestu prof. klavira, a od 2004. god. obnaša i funkciju ravnateljice škole. Kroz dugogodišnji pedagoški rad učenici iz njene klase sudjelovali su na brojnim Federalnim, međunarodnim i internacionalnim natjecanjima i osvojila veliki broj nagrada. Organizirala i sa učenicima sudjelovala na brojnim kulturnim događanjima i koncertima SBK-a, širom BiH i regiona. Kao dugogodišnji član Udruženja muzičkih pedagoga FBiH bila član žirija na Federalnim natjecanjima u Sarajevu, Zenici, Tuzli, Ilidži, Livnu, Travniku i Brotnju, kao i na Internacionalnom natjecanje Akordeon Art u Istočnom Sarajevu. Od 2019.godine obnaša dužnost potpredsjednice Skupštine UMPFBiH, a trenutno je član Savjeta za naredno Federalno natjecanje. Usavršavala se na seminarima kod eminentnih klavirskih pedagoga kao što su: Alekdandar Serdar, Konstantin Krasnicki, Višnja Bakalar, Vladimir Milošević, Jokut Mihaljević, Dragomir Bratiću i dr. u Sarajevu, Mostaru, Zenici, Tuzli, Zagrebu i Dubrovniku

Osnovnu i srednju muzičku školu završio u Zenici. Diplomirao na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu u klasi profesora Davida Kamhija. Član orkestra Sarajevske filharmonije, radio u OMŠ Zenica, SMŠ Zenica i OMŠ Mladen Pozajić Sarajevo. Od 2016. godine direktor OMŠ Mladen Pozajić Sarajevo, drugi mandat. Od 2022. godine predsjednik Udruženja muzičkih/glazbenih i baletnih pedagoga u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Željka Andrić

Sekretar

Enisa Rajkić

Računovodstvo

Admir Kustura

IT Direktor

Članovi Upravnog odbora

Nedžmija Omerčehajić - Biografija

Nedžmija Omerčehajić je rođena u Tuzli gdje je završila osnovnu i srednju muzičku školu.   Školovanje nastavlja u Sarajevu na Muzičkoj akademiji na odsjeku za klavir, gdje diplomira 1981.g.u klasi Prof. Jasenke Dimitrijević kao dobitnik Zlatne značke Univerziteta u Sarajevu.

U Septembru 1981. godine zapošljava se u Srednjoj muzičkoj školi Tuzla kao profesor klavira a u periodu od 1993. do 2010. godine obavlja dužnost direktora škole  

U dugogodišnjoj pedagoškoj praksi sa svojim učenicima ostvarila je niz nagrada na takmičenjima u zemlji i inostranstvu. Pored toga, često je učestvovala u radu žirija za discipline klavir i kamerna muzika na Federalnom i međunarodnim takmičenjima.

Osim pedagoškog rada veoma je aktivna u koncertnoj djelatnosti grada i šire. Posebno  je produktivna kao korepetitorica i kamerni muzičar te učestvuje na velikom broju koncerata u gradu, zemlji a i inostranstvu.

Inicijator je osnivanja Udruženja muzičkih/glazbenih pedagoga F BiH i dugogodišnji aktivan član, a 2007. godine je i dobitnica Povelje koju dodjeljuje Udruženje za  postignute rezultate u razvoju muzičke pedagogije.

Mladen Jelović (OGŠ Franjo Serafin Vilhar Livno) - Biografija

Mladen Jelović (1973),  glazbeno  školovanje započeo je sa 8 godina u Osnovnoj glazbenoj školi u Bugojnu. Srednju glazbenu školu (odsjek harmonika) završava u Sarajevu. Studij glazbe završava  na Nastavničkom fakultetu u Mostaru, gdje stječe zvanje profesor teoretsko-glazbenih predmeta. Pedagoški rad je započeo  u Osnovnoj glazbenoj školi „Franjo Serafin Vilhar“ u Livnu 1994. godine kao nastavnik harmonike. U svom dugogodišnjem radu sa svojim učenicima sudjelovao je na mnogobrojnim Federalnim i Međunarodnim natjecanjima harmonike u disciplinama: solo harmonika, harmonikaški komorni ansambli i harmonikaški orkestri. Do sada je osvojio 2. Grand Prix-a, 35. prvih, 6 drugih 4 treće nagrade. Udruženje glazbenih pedagoga FBIH, 2007 godine dodjeljuje mu priznanje za postignute rezultate u razvoju glazbene pedagogije. Od 2012 godine postaje ravnatelj Osnovne glazbenen škole “ Franjo Serafin Vilhar” u Livnu. Osnivač je i voditelj gradskog harmonikaškog orkestra u Livnu a od 2016 godine preuzima i vodi gradski puhački orkestar.

Josip Dujmušić (OGŠ Jakova Gotovca Novi Travnik) - Biografija

Josip Dujmušić, rođen 17. 6.1967.g. u Polju kod Travnika. Od lipnja 1993. godine nastanjen u Novom Travniku. Višu stručnu spremu nastavnika muzičke kulture stekao 2005. godine, a 2008.godine visoku stručnu spremu profesora muzičke kulture i teoretsko-muzičkih predmeta na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Od lipnja 2006. godine obnaša dužnost ravnatelja OGŠ Jakova Gotovca Novi Travnik, a od prosinca 2008. godine dužnost predsjednika Udruge „Dok teče Lašva“ i umjetničkog ravnatelja istoimenog festivala. Član UM/GBPFBIH od 2007.godine. Od 2009.godine aktivni je član Hrvatskog kulturnog društva „Napredak“ podružnica Novi Travnik, gdje od 2021.g. vrši dužnost dopredsjednika podružnice. 14. 6.2017.g. dobitnik je priznanja za doprinos promociji Općine Novi Travnik na području kulture, što dokazuje njegovu predanost u radu, s ciljem obogaćivanja i unapređivanja odgojno - obrazovnog i kulturnog života mladih u gradu Novom Travniku, a i šire.

Tatjana Romanić (SMŠ Sarajevo) - Biografija

Tatjana Romanić- Piralić rođena je u Sarajevu  u porodici muzičara. Sa šest godina počinje učiti violinu u Osnovnoj muzičkoj školi u Sarajevu, klasa  Bašica Ivo,prof. Nakon završene Osnonovne muzičke škole  upisuje Srednju muzičku školu u Sarajevu, klasa prof. Sagrestano Đino i Hrvoje Tisler,prof

Septembra 1992  sa šesnaest godina, postaje redovan student na Muzičkoj akademiji u Gracu, klasa red.prof. H. Auersperg( Hochschule fuer Musik und darstellende Kunst Graz), gdje studira do 1996. god., kada prelazi u Beč u klasu prof. R. Kuechela, a kasnije kod prof.  M. Vinokurova. Paralelno sa akademijom pohađa i Muzičku gimnaziju u Beču.

Tokom sedmogodišnjeg boravka u Austriji bila je članica Bečke omladinske filharmonije, Kamernog ansambla Muzičke gimnazije Beč, članica mnogih kamernih ansambala i Gudačkog kvarteta R. Strauss, sa kojim je gostovala u Kini.

Kao solista i član kamernih ansambala snimala je muziku savremenih autora za Muzičku akademiju Beč, te nekoliko CD-ova sa velikim orkestrima.

1999. god vraća se u Sarajevo gdje upisuje studij viole na Muzičkoj akademiji u Sarajevu , klasa red.prof R. Medle iz čije klase dvije godine kasnije prelazi u klasu red.prof Kamhi Davida, gdje nakon diplomskog upisuje i 2006.god završava postdiplomski studij.

Tokom školovanja osvaja brojne prve i druge nagrade na takmičenjima bivše SFRJ i BiH.

Članica je brojnih kamernih sastava, orkestara i nastupa kao solista sa klavirom i orkestrom. Učestvovala je na brojnim seminarima i majstorskim kursevima, od kojih bi istakla 2003. Siena, Italija Majstorska klasa J. Bashmeta, Medici kvartet London, B.Sjogren Stockholm... Obišla je zemlje od Amerike do Kine nastupajući kao solista i članica kamernih ansambala i orkestara.

Od 1999.godine honorarni je član orkestra Sarajevske filharmonije, sa kojom redovno nastupa.

2005. godine počinje sa radom u kao nastavnik viole u Srednjoj muzičkoj školi Sarajevo, gdje sa učenicima ostvaruje značajne rezultate kako na koncertima, tako i na takmičenjima u BiH i regionu.

2007.-2016..god. angažirana je u zvanjima asistenta i višeg asistenta na Muzičkoj akademiji u Sarajevu. Kao pedagog i izvođač zaslužna je za pokretanje i razvoj violske škole u Sarajevu i Bosni i Hercegovini. Tokom svoga života izvela je većinu autora i kompozicija violske muzike, i praizvela mnogobrojna djela.

Od 2018. godine direktorica je Srednje muzičke škole Sarajevo

Članovi Nadzornog odbora

Šefovi Federalnih stručnih aktiva

KLAVIR/GLASOVIR

Ivana Grahovac (OMŠ Zenica)
Greta Šečerkadić-Ganović (SMŠ Sarajevo)
Azra Medić (MAS)

GITARA

Adnan Alagić (MAS)

HARMONIKA

Belma Šarančić (MAS)

VIOLINA I VIOLA

Nejra Kovač (OMŠ Mladen Pozajić Sarajevo)

VIOLONČELO

Belma Alić (MAS)

FLAUTA

Ana Pokrklić (SMŠ Sarajevo)

KLARINET

Edin Bahtić (OMŠ Ilidža)

LIMENI DUVAČI/PUHAČI

Arnes Bajramović (SMŠ Zenica)

DIRIGOVANJE

Filip Milošević (GŠ Ivana Pl.Zajca Mostar)

UDARALJKE

Davor Maraus (MAS)

KLASIČNI BALET

Sara Đurić (OMŠ Mladen Pozajić Sarajevo)

SOLFEGGIO

Admir Kustura (SMŠ Sarajevo)

SOLO PJEVANJE

Adema Pljevljak (MAS)

DIREKTORI/RAVNATELJI

Belma Šarić (OMŠ Zenica)-osnovne muzičke/glazbene škole
Dejan Mikunić (SMŠ Čestimir Mirko Dušek Tuzla)-srednje muzičke/glazbene škole