Udruženje muzičkih/glazbenih i baletnih pedagoga u FBiH
Udruženje muzičkih/glazbenih i baletnih pedagoga u FBiH

Udruženje muzičkih/glazbenih i baletnih pedagoga u Federaciji Bosne i Hercegovine zajedno sa  oko četdeset kulturno obrazovnih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine već dvadeset i šest godina organizuje Federalno takmičenje/natjecanje učenika i studenata muzike/glazbe. Takmičenje se organizuje kao trajna manifestacija u okviru sistema školstva svih osnovnih i srednjih muzičkih/glazbenih škola u Federaciji Bosne i Hercegovine i Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu. Ima za cilj otkrivanje izrazito nadarenih učenika i studenata, pružanje podrške nagrađenim takmičarima/natjecateljima u njihovom daljem školovanju i profesionalnoj orjentaciji, kao i razmjenu pedagoških iskustava u njegovanju budućih muzičkih izvođača.

Takmičenje se održava u proljeće svake godine, trijenalno i to:

1. klasični balet, duvači/puhači, gitara, harmonika, horovi/zborovi, solfeggio-oblast muzička/glazbena teorija
2. klavir, gudači, harfa, solo pjevanje, udaraljke, solfeggio
3. kamerna muzika i orkestar