Održan je sastanak direktora u prostorijama SMŠ “Zenica” na kojem su domačini bili direktori SMŠ “Zenica” i OMŠ “Zenica” Arnes Bajramović i Alija Bičakčić, a kojem su pored predsjednika UMGBPFBIH Mustafe Mujbegovića, te sekretara i administratora-Samre Svrake i Ivana Perkovića prisustvovao direktor ŠOMO “Avdo Smajlović” Visoko Mahir Provalić i predstavnici muzičkih/glazbenih odjeljenja iz škola u Maglaju i Zavidovićima Esena Ruvić i Emina Topalović.

Teme sastanka bile su formiranje federalnih stručnih aktiva, seminar muzičkih pedagoga u januaru mjesecu,te federalno takmičenje u aprilu mjesecu.