Dana, 05. 12. 2022 održan je sastanak Upravnog odbora UMGBPFBIH u Sarajevu. Na sastanaku je izabran domaćin XXV Federalnog takmičenja/natjecanja – OGŠ“Brotnjo“ Čitluk i imenovan Savjet XXV Federalnog takmičenja/natjecanja