Na poziv direktora Amsala Ganovića i NV-a OMŠ Ilidža Predsjednik UMGBPFBIH Mustafa Mujbegović prisustvovao je sjednici Nastavničkog vijeća OMŠ Ilidža. Sa nastavnicima je razgovarao o aktivnostima Udruženja ka i budućim planovima, sa naglaskom na Seminar muzičkih/glazbenih pedagoga, sastanak stručnih aktiva, te XXV Federalnom takmičenju/natjecanju koje nam slijeduje u aprilu/travnju mjesecu 2023. godine.