Delegacija UMGBPFBIH je posjetila i Umjetničku školu Luke Sorkočevića gdje ih je ljubazno dočekao i ugostio ravnatelj Slobodan Begić. Gospodin Begić je Udruženju ponudio svu potrebnu pomoć i usluge za potrebe odvijanja seminara. Dogovorena je i dalja saradnja ove renomirane škole sa UMGBPFBIH i školama u FBiH, te organizacija zajedničkih takmičenja i projekata i zajednička koncertna djelatnost.

Pri povratku u Sarajevo delegacija je posjetila i GŠ “Brotnjo“ u Čitluku gdje ih je primio ravnatelj škole Jure Sušac.