Predsjednik UMGBPFBIH i stručni savjetnik UMGBPFBIH Miralem Mejremić posjetila je Banske Dvore u Banja Luci i sastala se sa direktorom ove institucije Mladenom Matovićem i direktorom Muzičke škole Vlado Milošević iz Banja Luke.

Tema razgovora bila je unapređenja saradnje između muzičkih/glazbenih i baletnih pedagoga između FBiH, RS-a i Distrikta Brčko i organizacija državnog takmičenja.