U Međunarodnoj Galeriji Portreta Tuzla održan je sastanak direktora/ravnatelja muzičkih/glazbenih škola Tuzlanskog kantona na kojem su prisustvovali predsjednik UMGBPFBIH Mustafa Mujbegović, član Upravnog odbora UMGBPFBIH Nedžmija Omerčehajić, te direktori OMŠ Tuzla Nedim Suljić, SMŠ Dejan Milkunić, OMŠ Gračanica Almir Hadžić, OŠ Grivice Banovići Elvira Jusić, “Prve osnovne škole” Srebrenik Jasmin Brašnjić, OŠ “Kladanj” Osman Mašić, “Prve osnovna škole” Živinice Asif Andelić i Monika Tadić i OŠ Dr. Safet beg Bašagić Zlatko Duraković. Teme sastanka bile su formiranje federalnih stručnih aktiva, seminar muzičkih/glazbenih pedagoga u januaru/siječnju mjesecu, te federalno takmičenje u aprilu/travnju mjesecu.