Predavači: Suzana Ovčarić Raić, tema: “Igre i improvizacije kao metodička sredstva u nastavi početnih razreda solfeggia”; Mirjana Futač Homen, tema: “Razvoj građe na solfeggiu”; Boris Klarić, tema: “Vertikalno i horizantolno povezivanje nastavnih sadržaja teorijskih glazbenih predmeta srednje škole”