Danas je u Sarajevu održan sastanak Savjeta XXVI Federalnog takmičenja/natjecanja učenuka i studenata muzike/glazbe Sarajevo 2024, na kojem je imenovan Organizacioni odbor takmičenja/natjecanja i usvojena Pravila takmičenja/natjecanja i Pravilnik o radu žirija/ocjenjivačkog suda.

Organizacioni odbor XXVI Federalnog takmičenja/natjevcanja činit će: Željka Andrić – sekretar UMGBP FBIH, Mustafa Mujbegović – OMŠ „Mladen Pozajić“ Sarajevo, Tatjana Romanić – SMŠ Sarajevo, Admir Kustura – SMŠ Sarajevo, Selma Teskeredžić – SMŠ Sarajevo, Silvana Jakupović – SMŠ Sarajevo i Dragan Opančić – Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu.

XXVI Federalno takmičenje/natjecanje učenika i studenata muzike/glazbe održat će se od 15.do 19. aprila/travnja u Sarajevu, a ovogodišnji domoćini su OMŠ „Mladen Pozajić“ Sarajevo, Srednja muzička škola Sarajevo i Muzička akademija

Takmičenje/natjecanje će se odvijati za discipline klavir, gudači, solo pjevanje, udaraljke i solfeggio.