Udruženje muzičkih/glazbenih i baletnih pedagoga u FBiH
Udruženje muzičkih/glazbenih i baletnih pedagoga u FBiH

Udruženje muzičkih/glazbenih i baletnih pedagoga Federacije Bosne i Hercegovine

ID broj: 4200347340000
TRN broj: 1610000006120032 Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo
Adresa: Josipa Štadlera 1, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Telefon

+387 66 526 062

E-mail

info@umgbp.ba

Web

www.umgbp.ba