Sastanak federalnog stručnog aktiva solfeggia u Zenici na kojem se razmatrala organizacija jednodnevnog seminara za solfeggio, uvođenje discipline solfeggio, oblast muzička/glazbena teorija na XXV Federalno takmičenje, kao i dalja organizacija i aktivnosti stručnog aktiva.