Održan sastanak kantonalnog aktiva Solfeggio Sastanku su prisustvovali: Edina Barudanović-SMŠ, Admir Kustura – SMŠ, Adisa Tafro – OMŠ Ilidža, Vanesa Poturović – OMBŠ Novo Sarajevo, Tatjana Košavić – OMŠ „Mladen Pozajić“. Tema sastanka je bila organizacija 2. Kantonalnog takmičenja učenika muzičkih škola Kantona Sarajevo, po prvi puta iz predmeta solfeggio, oblast muzička teorija. Razmatrane su pravila i propozicije, kao prijedlog za Federalno takmičenje/natjecanje.