Naš prvi predsjednik, profesor Dževad Šabanagić, čovjek sa kojim je ovo Udruženje rođeno i raslo, preselio je dana 10. 05. 2024. godine na bolji svijet. O umjetničkim dometima i karijeri našeg Dževada Šabanagića govorit će se dugo i teško je nabrojati sve ono što je ostvario tokom svog umjetničkog i pedagoškog rada.

I ovo Udruženje, Dževad je svojim dostojanstvom i ljudskošću oplemenio i učinio boljim i jačim, a njegova uloga u stvaranju Udruženja od entuzijazma do današnjeg organiziranog Udruženja je nemjerljiva. Dževad je naše Udruženje stvarao sa mišlju da muzika treba da spaja, ujedinjuje i kanališe sve energije koje žele pomoći i muzici ali i ljepšem i boljem svijetu u kome živimo, čime nas je neizmjerno zadužio. Pamti ćemo ga zauvijek, jer je Dževad bio ne samo naš Predsjednik, nego i dio ovog Udruženja, od koga se nikada nije odvajao i do zadnjeg dana nam je pomagao da postavimo putokaze za siguran put kojim ćemo se kretati i dalje razvijati.

Komemoracija za profesora Dževada Šabanagića održat će se u ponedjeljak u 12h u Narodnom pozorištu Sarajevo, a dženaza će se obaviti isti dan na mezarju Faletići u 17:15 sati.