Održan je Stručni aktiv flaute profesora u Kantonu Sarajevo. Aktivu su prisustvovali profesorica Mirna Mikota Dizdarević sa Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, profesorica Ana Pokrklić iz Srednje muzičke škole Sarajevo, profesorica Ranka Kojadinović iz OMŠ Ilidža, profesorica Lovorka Filipjak Kavčić iz OMBŠ Novo Sarajevo i profesorica Larisa Talam iz OMŠ Mladen Pozajić.