Grad Bugojno i Osnovna muzička škola Bugojno su kandidati za domaćina XXV Federalnog takmičenja/natjecanja učenika i studenata muzike/glazbe Federacije Bosne i Hercegovine u 2023.godini. Zbog toga je direktorica OMŠ Bugojno gospođa Ifeta Šačić u srijedu 26. 10. 2022. godine primila predsjednika UMGBPFBIH Mustafu Mujbegovića i članove Upravnog odbora UMGBPFBIH Mladena Jelovića i Josipa Dujmušića koko bi im pokazala kapacitete ovog grada da realizaciju takmičenja/natjecanja. Tom prilikom delegaciju je primio i načelnik Općine Bugojno prof. Hasan Ajkunić koji je pružio punu podršku da Bugojno bude domaćin navedenog takmičenja. Delegacija je obišla i dvorane u kojima bi učesnici takmičenja mogli da nastupaju – Koncertnu dvoranu, malu dvoranu i sportsku dvoranu Kulturno sportskog centra Bugojno gdje ih je dočekao direktor centra Mirza Idrizović, Kristalnu dvoranu Općine Bugojno, te prostorije Hrvatskog kulturnog društva Napredak u Bugojnu gdje ih je primila direktorica Dubravka Vukadin. Učionica za grupnu nastavu OMŠ Bugojno u kojoj se održavaju koncerti učenika škole također je mjesto gdje bi mogli da sviraju učesnici takmičenja/natjecanja.